Main

Wang Liangzhong

#64 Individual Donor by Total Amount ¥10 Million

Age: 64

Province: Hunan

Industry: Agriculture

Wang Liangzhong is the chairman of Hunan Tianhua Oil Tea Technology Co., Ltd. (Xiang Tianhua). In October 2018, Wang Liangzhong donated $1.5 million to Jishou University as the Nanxun Thanksgiving Scholarship.

2018 Statistics


¥10 Million Donated

#64 Individual Donor